Extraherbara nukleära antigen – ENA screen

Indikation

Antikroppar mot ENA analyseras för att bestämma specificiteten på antikroppar som gett positivt utfall av ANA (homogent och kornigt mönster) på Hep-2 celler. Ingående antigen är SSA/Ro60, SSB/La, Sm, nRNP, Scl-70 och Jo-1.

Metod

Kvalitativ immunoblot, där positiva resultat sedan konfirmeras med ELISA.

Ackrediterade analyser - läs mer under Kvalitet

Svar

Resultatet anges som positivt eller negativt.
Antikroppar mot SSA/Ro52 svaras ut enbart efter förfrågan i särskild ruta på remissen.

Tolkning

Antikroppar mot ENA (extraherbart nukleärt antigen) är viktiga markörer för ett flertal reumatiska systemsjukdomar. Det gäller t.ex. systemisk lupus erythematosus, systemisk skleros, mixed connective tissue disease, primärt Sjögren´s syndrom, dermato-/polymyosit och neonatal lupus.

SSA/Ro60: Anti-SSA/Ro60 förekommer framförallt vid Sjögrens syndrom och systemisk lupus erythematosus, men kan även ses vid andra reumatiska systemsjukdomar. Vid graviditet är anti-SSA associerat med neonatal lupus med eller utan AV-block.

SSB/La: Anti-SSB (La) förekommer nästan alltid tillsammans med anti-SSA och ses fr.a. vid primärt Sjögrens syndrom och systemisk lupus erytematosus. Betydelsen av isolerad förekomst av anti-SSB som påvisas med ELISA eller blot är oklar.

Sm: Antikroppar mot Sm är i första hand markör för systemisk lupus erythematosus, men med de aktuella metoderna som har hög känslighet kan antikroppar mot Sm även påvisas vid en rad andra reumatiska sjukdomstillstånd.

nRNP: Anti-nRNP förekommer vid ett flertal reumatiska systemsjukdomar, fr.a. systemisk lupus erytematosus, systemisk skleros och är obligat för att ställa diagnosen mixed connective tissue disease (MCTD).

Scl-70: Antikroppar mot Scl-70 är i första hand markör för systemisk skleros av diffus typ men med de aktuella metoderna som har hög känslighet kan antikroppar mot Scl-70 även kan påvisas vid en rad andra reumatiska sjukdomstillstånd.

Jo-1: Antikroppar mot Jo-1 är fr.a. markör för dermatomyosit/polymyosit och är vid dessa sjukdomar associerade med interstitiell lungsjukdom (”syntetas-syndromet”). Med de aktuella metoderna som har hög känslighet kan antikroppar mot Jo-1 även påvisas vid en rad andra sjukdomstillstånd. CK-stegring?

SSA/Ro-52: Anti-SSA/Ro52 är associerat med flera autoimmuna tillstånd såsom reumatiska sjukdomar, myosit och autoimmun leversjukdom. Vid graviditet är anti-SSA/Ro52 associerat med kongenitalt AV-block/hjärtrytmrubbning hos fostret. Hos kvinnor med känd SLE/Sjögrens syndrom uppskattas risken för detta vara omkring 3%. Risken för mödrar med dessa antikroppar men utan reumatisk sjukdom är okänd, men tros vara ännu lägre. För tidig diagnostik av AV-block rekommenderas veckovis uppföljning av fostrets hjärtrytm under graviditetsveckorna 18-24.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Inflammatoriska Myopatier (Myositer) (551), Kongenitalt hjärtblock (524), Sjögrens syndrom (522), Sklerodermi/systemisk skleros (523), SLE (511). Se även analyser dsDNA antikroppar, Kardiolipin IgG och IgM antikroppar

DYN_box_03