dsDNA antikroppar

Indikation

Misstanke om systemisk lupus erytematosus eller begynnande exacerbation av denna sjukdom, kronisk aggressiv hepatit av typen ‚Äúlupoid hepatit‚ÄĚ (autoimmun hepatit).

Metod

IIF på flagellaten Crithidia luciliae.

Ackrediterade analyser - läs mer under Kvalitet

Svar

Resultatet anges som negativt, svagt, medel eller starkt positivt efter värdering av fluorescensens styrka. Positivt resultat titreras.

Tolkning

Analys av antikroppar mot dubbelsträngat DNA (dsDNA) görs vid vidare utredning av positiv IF-ANA, misstanke om systemisk lupus erythematosus eller begynnande exacerbation av denna sjukdom. IgG antikroppar mot ds-DNA är en stark markör för systemisk lupus erythematosus (SLE) och är associerade med SLE-nefrit, men kan även ses vid autoimmun hepatit typ 1.

Positivt fynd av dessa antikroppar (p√•visat med IF-mikroskopi) har stor diagnostisk specificitet f√∂r systemisk lupus erythematosus (90%). √Ėver tid har upp till 70% av patienter med systemisk lupus erythematosus n√•gon g√•ng under sjukdomsf√∂rloppet IgG anti-dsDNA. En snabb stegring av niv√•n av anti-dsDNA indikerar ofta en f√∂rs√§mring av sjukdomen. Under remission kan v√§rdena bli normala.
Svagt positiva fynd med en screening metod som inte kan verifieras med Crithidia-test kan ses vid andra kroniska inflammatoriska reumatiska sjukdomar och är oftast av lågt kliniskt värde.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket ANCA vid misstanke om systemisk vaskulit/anti-GBM sjukdom (501), Glomerulonefrit (500)

DYN_box_03