LKM – lever/njurmikrosom antikroppar

Indikation

Misstanke om autoimmun hepatit (AIH) typ 2.

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIIF)

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt med titer.

Tolkning

Autoantikroppar mot LKM är markör för autoimmun hepatit typ 2. Denna variant av autoimmun leversjukdom är ovanlig men ses i yngre åldrar. Antikropparna är riktade mot enzymet cytokrom P-450 IID6. Ett observandum är att anti-LKM ibland kan påvisas vid hepatit C utan att vara associerat med autoimmun leversjukdom. Antikroppsfyndet kan då bero på molekylär mimicry mellan viruspeptider och LKM. Det behöver därför inte vara uttryck för ”äkta” anti-LKM.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Autoimmun leversjukdom (515). Se även analyser ANA screen på HEp-2 celler, Glatt muskel-antikroppar (SMA), Mitokondrie-antikroppar – AMA

DYN_box_04