PR3-ANCA (direkt teknik)

Indikation

Misstanke om systemisk vaskulit och uppföljning av patienter med vaskulit.

Metod

Direkt ELISA med granulocyt proteinas 3 (PR3) som antigen.

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet

Svar

Resultatet anges som internationella enheter (IU/ml).

Tolkning

Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) är en familj av autoantikroppar med specificitet för olika antigen i neutrofila granulocyters granule.

PR3-ANCA är en stark markör för vaskulitsjukdomen granulomatos med polyangit (GPA) som tidigare benämndes Wegeners granulomatos. I aktiv fas av sjukdomen är ca 90 % av patienterna positiva för PR3-ANCA. Studier har visat att antikroppsnivån minskar och ofta blir negativ när sjukdomen går i remission. En stigande nivå kan förebåda ett recidiv av sjukdomen. Låga nivåer kan även ses övergående vid infektion.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Akutanalys för screening av anti-GBM, PR3-ANCA och MPO-ANCA (006), ANCA - Uppföljningsprov vid systemisk vaskulit (504, 505), ANCA utvidgad analys (503), ANCA vid misstanke om systemisk vaskulit/anti-GBM sjukdom (501), Glomerulonefrit (500), Plötslig hörselnedsättning (530)

DYN_box_04