Tvärstrimmig muskulatur-antikroppar

Indikation

Misstanke om Myastenia gravis och thymom.

Metod

Indirekt immunofluorescens.

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet.

Svar

Resultatet anges som negativt eller svagt, medel och starkt positiv efter värdering av fluorescensens styrka.

Tolkning

Autoantikroppar mot tvärstrimmig muskel undersöks vid misstanke om myastenia gravis, och förekommer särskilt hos patienter som också har tymom. Kan vara svagt positiv vid kroniska muskelsjukdomar som polymyosit, muskeldystrofi och fibromyalgi.
Antikroppar mot tvärstrimmig muskel med specificitet för Titin är i första hand associerade med Myastenia Gravis (MG) som debuterar efter 50 års ålder (late onset MG), men kan även ses vid tymom. Var god kontakta laboratoriet om uppföljning med analys av antikroppar mot Titin önskas.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Myastenia gravis (543). Se även analyser Acetylcholinreceptor-antikroppar, LRP4-antikroppar, MuSK-antikroppar, Ryanodinreceptor-antikroppar, Titin-antikroppar

DYN_box_02