Histon-antikroppar

Indikation

Misstanke om läkemedelsassocierat lupus syndrom.

Metod

ELISA med en blandning av histoner som antigen. Antikropparna är riktade mot starkt basiska proteiner, som är tätt associerade med DNA i cellkärnans kromatin och benämns H1, H2A, H2B, H3 och H4.

Svar

Resultatet anges som negativ eller positiv. 

<20 RU/ml negativ, ≥20 RU/ml positiv

Tolkning

Positivt hos ca 95% av patienter med läkemedelsutlöst LE syndrom, oftast efter långvarigt intagande av procainamid och hydralazin. Positivt även hos 30-40% av patienter med systemisk lupus erytematosus, där antikropparna främst är riktade mot H1 och H2B samt hos ca 20% av patienter med reumatoid artrit, speciellt hos patienter som utvecklar reumatoid vaskulit.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Läkemedelsinducerad lupus (541). Se även analyser ANA screen på HEp-2 celler, IIF-ANCA, Kardiolipin IgG och IgM antikroppar

DYN_box_03