Parietalcells-antikroppar

Indikation

Misstanke om perniciös anemi och atrofisk gastrit.

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF).

Svar

Resultatet anges som negativ eller positiv med titer.

Tolkning

Antikroppar mot parietalceller förekommer vid atrofisk gastrit och påvisas hos ca 85% av patienter med perniciös anemi. Antikropparna förekommer även hos 25% av fallen med autoimmun tyreoideasjukdom som ofta är associerat med atrofisk gastrit.

Läs mer om provtagning

DYN_box_04