Acetylcholinreceptor-antikroppar

Indikation

Misstanke om Myastenia gravis och thymom.

Metod

Radioimmunoprecipitation (RIA)

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt med värde (nmol/L).

Tolkning

Antikroppar mot acetylcholinreceptor (ACh-R) har mycket hög specificitet för Myastenia Gravis (MG) och påvisas i ca 85% av fallen med generaliserad sjukdom och hos ca 50% av de som enbart har okulära symtom. Antikroppsnivån korrelerar dåligt till sjukdomens allvarlighetsgrad och låga nivåer kan ses vid uttalade symtom. Vid negativt resultat rekommenderas komplettering med analys av antikroppar mot muskelspecifikt kinas (anti-MuSK) som kan påvisas i 5-40% av MG som är negativa avseende antikroppar mot ACh-R. Kliniskt kan MG som är positiv för antikroppar mot ACh-R eller MuSK inte särskiljas.

Positiv resultat för anti-ACh-R kompletteras med anti-Titin och negativ anti-ACh-R kompletteras med anti-MuSK.

Läs mer om provtagning

Referenser

  • R. Pirskanen-Matell, G. Matell, B. Kalb, S. Bjelak. (2000). Myasthenia gravis ‚Äď en autoimmun neuromuskul√§r sjukdom. L√§kartidningen 45:4594-8.
  • K Ohta et al. (2003). Frequency of Anti AChR E subunit-specific antibodies in MG. Autoimmunity 36:151-154.
  • I. Matthews et al. (2004). Muscle-specific receptor tyrosine kinase autoantibodies ‚Äď a new immunoprecipitation assay. Clininca Chimica Acta 348:95-99.
  • D. Beeson et al. (1996). A transfected human muscle cell line expressing the audult subtype of the human muscle acetylcholine receptor for diagnostic assay in myasthenia gravis. Neurology 47:1552‚Äď1555.

Paket och andra analyser

Se även paket Lambert-Eatons myastena syndrom (LEMS) (563), Myastenia gravis (543). Se även analyser LRP4-antikroppar, MuSK-antikroppar, Ryanodinreceptor-antikroppar, Titin-antikroppar, Tvärstrimmig muskulatur-antikroppar

DYN_box_04