BP180 och BP230 IgG antikroppar

Indikation

MMisstanke om autoimmun hudsjukdom såsom pemfigoid och differentialdiagnostik mot pemfigus, EBA etc.

Metod

ELISA med rekombinanta BP180 och BP230 antigen. BP180 har en molekylvikt på 180kD och kallas också BPAG2. BP230 har en molekylvikt på 230kD och kallas också BPAG1.

Svar

Resultatet anges som negativ eller positiv med kvot.

< 1.00 negativ och ≥ 1.00 positiv

Tolkning

Antikroppar mot BP180 och BP230 förekommer hos patienter med blåssjukdomen Bullous pemfigoid (BP). Antikropparna riktas mot två komponenter i basalmembranzonen i epitelet, BP180 (typ XVII kollagen) och BP230. Anti-BP230 förekommer hos ca 65% av patienterna med BP, medan anti-BP180 förekommer hos nästan alla patienter. Serumnivån av anti-BP180 korrelerar med sjukdomsaktivitet och BP230 korrelerar med sjukdomslängd. Det verkar dock som att anti-BP230 inte orsakar blåsor utan är snarare en konsekvens av skada på keratinocyterna. Antikropparna kan även vara förknippade med paraneoplastisk pemfigoid samt olika varianter av BP. De olika varianterna av BP inkluderar Pemphigoid gestationis (PG) som kan utvecklas under graviditet samt Cicatricial pemphigoid (CP) som är en subepidermal autoimmune blåssjukdom.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Pemfigus/Pemfigoid (Blåsdermatos) (550)

DYN_box_03