Desmoglein 1 och 3 IgG antikroppar

Indikation

Misstanke om autoimmun hudsjukdom såsom pemfigus och differentialdiagnostik mot pemfigoid, EBA etc.

Metod

ELISA med rekombinant desmoglein 1 och 3 antigen. Desmoglein 1 är ett desmosomalt cadherin med en molekylvikt på 160kD medan desmoglein 3 har en molekylvikt på 130kD.

Svar

Resultatet anges som negativ eller positiv med kvot.

< 1.00 negativ och ≥ 1.00 positiv

Tolkning

Pemfigus är en grupp livshotande autoimmuna blåssjukdomar som har intraepiteliala blåsor. Den molekylära bakgrunden till blåsbildningen är att adhesionen mellan keratinocyter störs (akantolys) av autoantikropparna mot intercellulära adhesionsstrukturer. Vid pemfigus foliaceus är antikropparna framförallt riktade mot desmoglein 1. Vid pemfigus vulgaris är antikropparna framförallt riktade mot den extracellulära domänen på desmoglein 3, men en del patienter kan också ha antikroppar mot desmoglein 1.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Pemfigus/Pemfigoid (Blåsdermatos) (550)

DYN_box_04