Endomysium IgA antikroppar

Indikation

Misstanke om celiaki eller dermatitis herpetiformis.

Metod

Indirekt immunofluorescens med snitt av apoesophagus som substrat.

Svar

Resultatet anges som negativt, svagt, medel eller starkt positivt efter värdering av fluorescensens styrka.

Tolkning

Autoantikroppar mot endomysium undersökes vid misstanke om celiaki eller dermatitis herpetiformis, där ca.90% av patienter med celiaki och 80-90 % av patienter med dermatitis herpetiformis blir positiva. Antikropparna försvinner vid glutenfri diet. Anti-endomysiums viktigaste antigen i vävnaden är transglutaminas 2. Testen är negativ hos friska personer.

Antikroppar mot endomysium talar starkt för celiaki. Vid IgA-brist kan, av naturliga skäl, inte IgA-antikroppar påvisas och denna analys kan då bli falskt negativ. Analys av IgG-antikroppar mot endomysium eller transglutaminas 2 rekommenderas då i stället

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Celiaki (512). Se även analyser Gliadin IgA antikroppar, Total-IgA kvantifiering, Transglutaminas IgA-antikroppar

DYN_box_01