AMPA receptor 1 & 2 antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiska syndrom och framför allt vid autoimmun encefalit.

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF) med transfekterade celler.

Svar

Resultatet anges som positiv eller negativ. Positivt resultat titreras (serum).

Tolkning

Antikroppar mot AMPA 1/2 receptorer kan ses vid paraneoplastiska syndrom och framför allt vid klassisk autoimmun encefalit men fall av isolerade psykoser har också beskrivits. Det finns ett fåtal fall publicerade varav 90% har varit kvinnor. Ålder vid diagnos har varit 38-87 år (median 60 år). Antikropparna har varit associerade med tumörer (lung, bröst och tymom) i 70% av fallen. Antikropparna kan förekomma tillsammans med andra autoantikroppar i runt 60% av fallen (antikroppar mot ANA, GAD-65, kardiolipin, VGCC, SOX1, CV2/CRMP5 och TPO).

AMPA receptorerna räknas till gruppen extracellulära antigen. Generellt sett är behandling med immunoterapi oftare effektiv vid autoantikroppar riktade mot extracellulära antigen än vid autoantikroppar mot intracellulära antigen. Antikroppstitrar kan användas för att följa behandlingseffektivitet. Uppföljning med cancerdiagnostik rekommenderas.

Läs mer om provtagning

Referenser

Lancaster, Martinez-Hernandez, Dalmau. Encephalitis and antibodies to synaptic and neuronal cell surface proteins. Neurology. 2011 Jul 12;77(2):179-89.  PMID: 21747075.

Titulaera et al. Screening for tumours in paraneoplastic syndromes: report of an EFNS Task Force. European Journal of Neurology. Epublished 2010. Eur J Neurol. 2011 January; 18(1): 19‚Äď23. PMID: 20880069.

Zuliani, Graus, Giometto, Bien, Vincent. Central nervous system neuronal surface antibody associated syndromes: review and guidelines for recognition. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012;83:638-645. PMID: 22448032.

Lai, Hughes, Peng, et al. AMPA receptor antibodies in limbic encephalitis alter synaptic receptor location. Ann Neurol 2009;65:424-434. PMID 19338055.

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser CASPR2-antikroppar, CV2/CRMP5-antikroppar, GABA B receptor-antikroppar, GAD-antikroppar, Hu (HuD/ANNA-1) -antikroppar, LGI-1 antikroppar, Ma antikroppar, NMDA receptor-antikroppar, Ri (Nova 1 / ANNA-2) -antikroppar, VGKC (Kaliumkanal-komplex) antikroppar, Yo-antikroppar

DYN_box_03