Recoverin-antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastisk retinopati (carcinoma associated retinopathy CAR).

Metod

Immunoblot. 

Serum analys är ackrediterade - läs mer under Kvalitet

Svar

Serum: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med värde (blot intensitet).

Likvor: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt.

Tolkning

Antikroppar mot Recoverin förekommer nästan uteslutande vid småcellig lungcancer med paraneoplastisk retinopati.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastisk retinopati (MAR, CAR) (569), Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser AMPA receptor 1 & 2 antikroppar, Amphiphysin-antikroppar, CASPR2-antikroppar, CV2/CRMP5-antikroppar, DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, GABA B receptor-antikroppar, GAD-antikroppar, Hu (HuD/ANNA-1) -antikroppar, LGI-1 antikroppar, Ma antikroppar, NMDA receptor-antikroppar, Purkinjecells-antikroppar (Tr, Trotter antigen), Ri (Nova 1 / ANNA-2) -antikroppar, SOX1-antikroppar, Titin-antikroppar, VGKC (Kaliumkanal-komplex) antikroppar, Yo-antikroppar, Zic4-antikroppar

DYN_box_02