SOX1-antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiska syndrom och oklara former av neuropati.

Metod

Immunoblot.

Serum analys är ackrediterade - läs mer under Kvalitet.

Svar

Serum: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med värde (blot intensitet).

Likvor: Resultatet anges som negativt eller positivt.

Tolkning

Antikroppar mot SOX1 (anti-glial-nuclear-antibody, AGNA) är ovanliga men har rapporterats förekomma vid paraneoplastisk neuropati, Lambert-Eaton Syndrom och vid oklara former av neuropati och ataxi. SOX1 antikroppar kan förekomma tillsammans med autoantikroppar mot VGCC, Hu, CV2/CRMP5 eller amphiphysin. Den vanligaste cancerformen som är associerad med SOX1 är småcellig lungcancer, men även andra lungcancerformer har rapporterats.

Läs mer om provtagning

Referenser:

Stich et al. Acta Neurol Scand. 2012;125(5):326-31.

Lancaster et al. Neurology. 2011;12;77(2):179-89. 

Zuliani et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012;83(6):638-45. 

Tschernatsch et al. Autoimmun Rev. 2009 Jun;8(7):549-51.

Paket och andra analyser

Se även paket Lambert-Eatons myastena syndrom (LEMS) (563), Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser AMPA receptor 1 & 2 antikroppar, Amphiphysin-antikroppar, CASPR2-antikroppar, CV2/CRMP5-antikroppar, DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, GABA B receptor-antikroppar, GAD-antikroppar, Hu (HuD/ANNA-1) -antikroppar, LGI-1 antikroppar, Ma antikroppar, NMDA receptor-antikroppar, Purkinjecells-antikroppar (Tr, Trotter antigen), Recoverin-antikroppar, Ri (Nova 1 / ANNA-2) -antikroppar, Titin-antikroppar, VGKC (Kaliumkanal-komplex) antikroppar, Yo-antikroppar, Zic4-antikroppar

DYN_box_03