Zic4-antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiska syndrom småcellig lung cancer (SCLC).

Metod

Immunoblot. Serum analys är ackrediterade - läs mer under Kvalitet

Svar

Serum: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med värde (blot intensitet).

Likvor: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt.

Tolkning

Antikroppar mot Zic4 kan förekomma vid paraneoplastisk neurologisk sjukdom associerad med småcellig lungcancer (SCLC) och även vid SCLC utan associerade neurologiska symptom. Antikroppar mot Zic4 ses ofta i kombination med antikroppar mot t.ex. Hu och CV2. Patienter som endast har Zic4 antikroppar har oftast en ren cerebellär degeneration medan patienter med en kombination av Zic4 och andra autoantikroppar har ett bredare spektrum av symptom.

Läs mer om provtagning
 

Referenser: 

PMID: 15342008; 15258215; 21747075; 22448032 

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562)

DYN_box_03