Neurofilament light protein (NFL)

Indikation

CNS-paremchymskador, anoxisk hjärnskada.

Referensintervall för olika åldersintervall

 

< 30 år: <380 ng/L
 
30 år-<40 år: <560 ng/L
 
40 år-<60 år: <890 ng/L
 
>=60 år: < 1850 ng/L
 

Tolkning

Neurofilament light protein (NFL, ca 68 kD) är ett av de tre viktigaste subenheterna som bygger upp neurofilamenten. Neurofilament är en av de främsta strukturerna i det neurala cyteskelettet och vars uppgift är att stabilisera och bygga upp axonerna. Likvor NFL kan användas till generell monitorering av neurodegeneration. NFL återfinns främst i myeliniserade neuron och således kan en ökning av NFL indikera skada i vitsubstans.

 
Resultat på NFL nivåer undersöks lämpligen tillsammans med övriga hjärnskademarkörer som exempelvis NSE, GFAP, Tau, och eventuellt S-100, Beta-amyloid.
 
Läs mer om provtagning
 

Paket och andra analyser

Se även paket CNS-Parenkymskademarkörer (566), Inflammatorisk neuropati (Guillain-Barré) (534)

DYN_box_04