GAD-antikroppar

Indikation

Misstanke om diabetes typ 1 (T1D). Antikroppar mot GAD kan också vara associerade med limbisk encefalit, epilepsi och cerebellär ataxi..

Metod

Serum prov: ELISA, immunoblot och indirekt immunofluorescens (IIF)

Likvor prov:  Immunoblot och indirekt immunofluorescens (IIF)

IIF och immunoblot-analys f√∂r serum √§r ackrediterade - l√§s mer under Kvalitet

Svar

Serum prov rapporteras som negativt, gränsvärde eller positivt med värde.

Likvor prov rapporteras som positivt, gränsvärde eller negativt.

Tolkning

Det finns tv√• isoformer av GAD (65 kDa och 67 kDa). I bukspottsk√∂rteln uttrycks fr√§mst GAD-65 och i CNS uttrycks b√•de GAD-65 och GAD-67. Vid typ 1 diabetes (T1D) f√∂rekommer antikroppar mot GAD-65 medan b√•da specificiteterna kan p√•visas vid neurologiska tillst√•nd. Patienter med neurologiska symptom har ofta mycket h√∂gre niv√• av anti-GAD antikroppar j√§mf√∂rt med patienter med T1D.

Anti-GAD-antikroppar förekommer hos ca 60% av patienterna med Stiff Person Syndrom och påvisas då i både serum och likvor. Anti-GAD antikroppar kan också vara associerade med limbisk encefalit, epilepsi och cerebellär ataxi. Association till cancer är ovanligt men rapporterats vid flera olika cancerformer (bröst-, småcellig lungcancer, endokrina tumörer).

Läs mer om provtagning

Referenser

Falorni A, Kockum I, Sanjeevi C.B and Lernmark A. (1995). Pathogenesis of insulindependent diabetes mellitus. Baillieres.Clin.Endocrinol.Metab. 9, 25-46.

Hagopian W.A, Sanjeevi C.B, Kockum I, Landin Olsson M, Karlsen A.E, Sundkvist G, Dahlquist G, Palmer J and Lernmark A. (1995). Glutamate decarboxylase-, insulin-, and islet cell-antibodies and HLA typing to detect diabetes in a general population-based study of Swedish children. J.Clin.Invest.95, 1505-1511.

Rorsman F, Husebye E.S, Winqvist O, Bjork E, Karlsson F.A and Kampe O. (1995). Aromatic-L-amino-acid  decarboxylase, a pyrodoxal phosphate-dependent enzyme, is a betacell autoantigen. Proc.Natl.Acad.Sci.U.S:A. 92, 8626-8629.

Zimmet P.Z. (1995). The pathogenesis and prevention of diabetes in adults. Genes, autoimmunity, and demography. Diabetes.Care, 18, 1050-1064.

Lernmark √Ö. Type I diabetes. Clin Chem 1999, 45, 1331-1338.

Kulmala et al. Prediction of insulin-dependent diabetes mellitus in siblings of children with diabetes. J Clin Invest 1998, 101, 327-336.

Verge et al. Prediction of type I diabetes in first-degree relatives using a combination of insulin, GAD, IA-2 autoantibodies. Diabetes 1996, 45, 926-933.

Turner et al. UKPDS25: autoantibodies to islet cell cytoplasm and GAD for prediction of insulin requirement in type 2 diabetes. Lancet, 1997,350, 1288-1259.

Merger et al. The broad clinical phenotype of Type 1 diabetes at presentation. Diabet Med. 2013 Feb;30(2):170-8. 

Saiz et al. Spectrum of neurological syndromes associated with glutamic acid decarboxylase antibodies: diagnostic clues for this association. Brain. 2008 Oct;131(Pt 10):2553-2563. PMID 18687732

Vincent. Stiff, twitchy or wobbly‚ÄĒare GAD antibodies pathogenic? Brain. 2008. 131 (10): 2536-2537. 

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet.

 

Paket och andra analyser

Se √§ven paket Diabetes (531), Lambert-Eatons myastena syndrom (LEMS) (563), Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562), Stiff person syndrome (568). Se √§ven analyser Amphiphysin-antikroppar, Glycinreceptor-antikroppar, IA-2-antikroppar, Insulin-antikroppar, √Ė-cells-antikroppar, Zink transport√∂r 8 (ZnT8) antikroppar

DYN_box_01