GBM antikroppar (Goodpasture antigenet)

Indikation

Misstanke om Goodpastures syndrom.

Metod

ELISA med det upprenade antigenet, alfa 3 kedjan från typ IV kollagen..

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet.

Svar

Resultatet anges som arbiträra enheter (enheter/ml).

Tolkning

Vid Goodpasture syndrom (GP) förekommer antikroppar mot alfa3 kedjan i typ IV kollagen. Dessa antikroppar binder till det glomerulära basalmembranet och orsakar njurskada. Antikroppar mot glomerulärt basalmembran (anti-GBM) är en stark markör för Goodpasture (GP) syndrom. Positivt fynd av antikropp är ett diagnostiskt kriterium och antikroppsnivån sjunker vid behandling.

Goodpasture syndrom √§r en allvarlig monofasisk sjukdom som i f√∂rstahand drabbar njurar i form av snabbt progredierande glomeulonefrit. √Ąven lungengagemang med bl√∂dning kan f√∂rekomma. Skadorna medieras av anti-GBM-antikroppar som √§r riktade mot ett protein (alfa3-kedjan i typ IV kollagen) i basalmembranen i njurglomeruli och lungkapill√§rer. Den kliniska bilden kan variera i allvarlighetsgrad, men de flesta patienter har en akut sjukdomsbild med snabbt f√∂rl√∂pande glomerulonefrit. Tidig diagnos och snabbt insatt behandling √§r avg√∂rande f√∂r att undvika irreversibla v√§vnadsskador. Antikroppsniv√•n kan anv√§ndas f√∂r att f√∂lja effekt av insatt behandling.

Om misstanke på Goodpasture syndrom kvarstår vid negativt resultat rekommenderas vidare analys av anti-GBM av IgG4-subklass som kan förekomma utan positivt utslag i screeningtesten. Kontakta laboratoriet om ytterligare analys önskas.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Akutanalys för screening av anti-GBM, PR3-ANCA och MPO-ANCA (006), ANCA vid misstanke om systemisk vaskulit/anti-GBM sjukdom (501), Glomerulonefrit (500)

DYN_box_03