Aquaporin 4-antikroppar - NMO

Indikation

Misstanke om Neuromyelitis Optica (NMO).

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF) med celler transfekterade med Aquaporin 4 (AQP4).

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt. Positivt resultat titreras (serum).

Tolkning

Antikroppar mot Aquaporin 4 är en stark markör för neuromyelitis optica (NMO/NMOSD) och kan påvisas i ca 75-80% av fallen.

Rekommendationen är att endast testa serum men det finns seronegativa fall beskrivna där antikroppar mot aquaporin 4 har detekterats i likvor. Enligt guidelines är dock betydelsen av dessa antikroppar i likvor oklar och diagnoskriterierna baseras på analys i serum..

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Neuromyelitis optica spectrum disease, NMOSD (Dévics syndrom) (565). Se även analyser Aquaporin 1-antikroppar, Myelin oligodendrocyt glykoprotein/MOG-antikroppar

DYN_box_02