Ma (Ma-2/Ta) -antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiska syndrom

Metod

Immunoblot samt indirekt immunofluorescens (IIF). För IIF används en kombination av fixerad vävnad från nerv, cerebellum, intestinal vävnad och pancreas med ursprung från apa.

Enligt riktlinjer ska anti-neuronala antikroppar detekteras med minst två oberoende metoder. På Wieslab används IIF och immunoblot. Enligt europeiska riktlinjer ska positivt resultat uppnås med båda metoderna för att vara tillförlitligt. Enligt leverantör är analysens sensitivitet 89% och specificitet 100%.

IIF och immunoblot-analys f√∂r serum √§r ackrediterade - l√§s mer under Kvalitet

Svar

Serum: Resultatet anges som negativt eller positivt med titer och blot intensitet.

Likvor: Resultatet anges som negativt eller positivt.

Tolkning

Ma antigenet finns som två olika varianter: Ma-1 och Ma-2. Tidigare har även anti-Ma-1 antikroppar svarats ut som separat analys, men studier har visat att det är antikroppar mot Ma-2 som är relevant vid paraneoplastiska neurologiska syndrom. Ma-2 benämns även Ta. Förekomst är associerat med paraneoplastisk cerebellär degeneration, limbisk encefalit och hjärnstamsencefalit. De kan förekomma vid många olika cancerformer, t. ex. bröstcancer, testiscancer och småcellig lungcancer. Neurologiska symtom kan föregå cancerdiagnosen med upp till 5 år.

 

Referenser:

PMID: 15342008; 15258215; 21747075; 22448032

 

 

Paket och andra analyser

. Se även analyser AMPA receptor 1 & 2 antikroppar, Amphiphysin-antikroppar, CASPR2-antikroppar, CV2/CRMP5-antikroppar, DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, GABA B receptor-antikroppar, GAD-antikroppar, Hu (HuD/ANNA-1) -antikroppar, LGI-1 antikroppar, NMDA receptor-antikroppar, Purkinjecells-antikroppar (Tr, Trotter antigen), Recoverin-antikroppar, Ri (Nova 1 / ANNA-2) -antikroppar, SOX1-antikroppar, Titin-antikroppar, VGKC (Kaliumkanal-komplex) antikroppar, Yo-antikroppar, Zic4-antikroppar

DYN_box_01