Neutraliserande antikroppar mot interferon-beta

Indikation

För monitorering av interferon-beta (IFN-beta) behandling.

Analysmetoden som används kan bestämma neutraliserande anti-läkemedels antikroppar (NAbs) mot alla förekommande IFN-beta baserade läkemedel:

  • Avonex (IFN-beta 1a)
  • Betaferon (IFN-beta 1b)
  • Rebif (IFN-beta 1a)

Analyssvar

Svar ges som positiv eller negativ NAbs.

Metod

Analysmetoden bygger på en så kallad in vitro rapportörcell (iLite) där man testar om antikroppar i patientserum kan hindra IFN-alfa/IFN-beta från att signalera via IFN-alfa receptor 1 (IFNAR1) som uttrycks på cellernas yta. Signalerna från IFNAR1 aktiverar en rapportörgen (Firefly Luciferase) och effekten av det producerade enzymet kan avläsas.

Metoden är mycket stabil och repeterbar och bygger på att cellerna är stoppade i sin normala cellcykel och kan användas direkt från frysen.

Eventuella NAbs korsreagerar mellan de olika läkemedlena inom samma interferon undergrupp.

Provet ska tas d√• koncentrationen av l√§kemedlet f√∂rv√§ntas vara s√• l√•g som m√∂jligt (sk tr√∂skelkoncentrationer). Vid ‚ÄĚtrough‚ÄĚ niv√•er √§r l√§kemedelskoncentrationen samt variationen av l√§kemedelskoncentration i serum som l√§gst och detta ger den h√∂gsta k√§nsligheten f√∂r att detektera NAbs.

Relevans och Tolkning

rIFN-beta används vid behandling av multiple scleros (MS). Förekomst av NAbs mot IFN-beta är allmänt kända och har visat sig vara associerat med minskad behandlingsrespons, ökat antal relaps, ökad MRI aktivitet och en ökad sjukdomsprogression.

Eventuella neutraliserande antikroppar korsreagerar mellan de olika l√§kemedlen vilket g√∂r att man inte kan byta till alternativ IFN-beta behandling om patienten har utvecklat NAbs mot IFN-beta. 

Mer information samt referenser finns här.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

. Se även analyser Neutraliserande antikroppar mot interferon-alfa

DYN_box_01