HMGCR-antikroppar

Indikation

Misstanke om immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM). Anti-HMCGR är starkt kopplat till föregående statinbehandling.

Metod

CLIA

Svar

Svaret anges som negativt eller positivt med värde.

Tolkning

Antikroppar mot HMG-CoA-Reduktas (HMGCR) är associerade med nekrotiserande autoimmun myopati och kan påvisas hos upp till 25% av dessa patienter. Ofta ses kraftigt förhöjd nivå av kreatin kinas (CK) i blod. Uttalad proximal muskelsvaghet är typiskt medan lungengagemang är mindre vanligt. Nästan hälften av fallen har föregående behandling med statiner. Nivån av anti-HMGCR korrelerar väl till muskelstyrka och nivå av kreatin-kinas (CK) i blod. Anti-HMGCR-associerad myosit svarar ofta bra på immunsuppressiv behandling. Anti-HMGCR påvisas normalt inte hos friska eller hos personer med andra inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Samtidig förekomst av autoantikroppar mot SRP (signal recogition particle) kan förekomma i enstaka fall och är prognostiskt ogynnsamt.

HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra i ny syntesen av kolesterol. Upptäckten av HMG-CoA reduktas inhibitorer, även kallad för statiner, var ett genombrott vid behandlingen av hyperkolesterolemi. Statiner används för att blockera den komplexa biosyntesen av kolesterol.

Läs mer om provtagning

Referenser

Musset L et al., J Immunol Res. 2014; 2014:405956. PMID: 24741598

Allenbach et al, Medicine (Baltimore). 2014 May;93(3):150-7. PMID: 24797170

Drouot et al, Arthritis Res Ther. 2014 Feb 3;16(1): R39. PMID: 24484965

Hamann et al. Autoimmun Rev. 2013 Oct;12(12):1177-81. PMID: 23851103

Mohassel and Mammen, Curr Opin Rheumatol. 2013 Nov;25(6):747-52. PMID: 24061077

Mammen AL et al., Arthritis Rheum. 2011 Mar;63(3):713-21. PMID: 21360500 

Paket och andra analyser

Se även paket Inflammatoriska Myopatier (Myositer) (551)

DYN_box_03