Homer 3 antikroppar

Indikation

Misstanke om autoimmun encefalit / autoimmun cerebellär ataxi.

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF)

Svar

Resultaten rapporteras som negativa eller positiva. Positiva resultat redovisas med en titer.

Tolkning

Förekomst av autoantikroppar mot proteinet Homer-3 har rapporterats i fall av autoimmun cerebellär ataxi.

Homer proteiner √§r en familj av scaffolding proteiner i  den postsynaptiska densiteten. Homer-3 co-lokaliserar och modulerar aktiviteten av grupp I metabotropiska glutamatreceptorer (mGluR1 och mGluR5).

Närvaron av Homer-3 autoantikroppar bör övervägas i differentialdiagnos av patienter med subakut cerebellär ataxi med okänd orsak.

Läs mer om provtagning

Referenser

Höftberger R et.al. Patient with homer-3 antibodies and cerebellitis, JAMA Neurol. 2013 Apr;70(4):506-9. PMID: 23400636

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser CARP VIII antikroppar, DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, Glycinreceptor-antikroppar, IgLON5 antikroppar, ITPR1 antikroppar, Purkinjecells-antikroppar (PCA-2), VGCC (Kalciumkanalkomplex) antikroppar, Zic4-antikroppar

DYN_box_03