IgLON5 antikroppar

Indikation

Misstanke om autoimmun encefalit

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF)

Resultat

Resultatet anges som negativt eller positivt med titer.

Tolkning

IgLON5 är ett neuronalt cellyteprotein med okänd function. Antikropppar mot IgLON5 har detekterats i ett fåtal fall hos patienter med encefalit och neurodegeneration, med avvikande sovmönster samt obstruktiv sömnapné. Andra närvarande neurologiska symptom i dessa patientfall; avvikande gångmönster, dysartri, dysfagi, ataxi eller chorea.

Antigenet har definierats som ett extracellulärt antigen.

Generellt är behandling med immunterapi effektivare mot autoantikroppar riktade mot extracellulära antigener än med autoantikroppar mot intracellulära antigener.

Läs mer om provtagning

Referenser

Sabater L et. al. A novel non-rapid-eye movement and rapid-eye-movement parasomnia with sleep breathing disorder associated with antibodies to IgLON5: a case series, characterisation of the antigen, and post-mortem study. Lancet Neurol. 2014 Jun;13(6):575-86. PMID: 24703753

Leypoldt F, Armangue T, Dalmau J. Autoimmune encephalopathies. Ann N Y Acad Sci. 2014 Oct 14. PMID: 25315420

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser CARP VIII antikroppar, DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, Glycinreceptor-antikroppar, Homer 3 antikroppar, ITPR1 antikroppar, SOX1-antikroppar, VGCC (Kalciumkanalkomplex) antikroppar, Zic4-antikroppar

DYN_box_02