CARP VIII antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastisk cerebellär degeneration med malignt melanom

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF)

Svar

Resultaten rapporteras som negativa eller positiva. Positiva resultat redovisas med en titer.

Tolkning

Närvaro av autoantikroppar riktade mot carbonic anhydrase-related protein VIII (CARP VIII) har rapporterats hos patienter med paraneoplastic cerebellar degeneration (PCD) i samband med malignt melanom. Antikropparna har inte observerats i serum hos patienter med PCD i samband med andra tumörer, eller med malignt melanom utan paraneoplastiska syndrom.

CARP VIII antiget är ett intracellulärt Purkinjecells protein.

Generellt är behandling med immunterapi effektivare mot autoantikroppar riktade mot extracellulära antigener än med autoantikroppar mot intracellulära antigener.

Läs mer om provtagning

Referenser

Bataller L, et.al., Carbonic anhydrase-related protein VIII: autoantigen in paraneoplastic cerebellar degeneration, Ann Neurol. 2004 Oct;56(4):575-9. PMID:15389893

Höftberger R, et.al., Carbonic anhydrase-related protein VIII antibodies and paraneoplastic cerebellar degeneration, Neuropathol Appl Neurobiol. 2014 Aug;40(5):650-3.: 24446689

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, Glycinreceptor-antikroppar, Homer 3 antikroppar, IgLON5 antikroppar, ITPR1 antikroppar, SOX1-antikroppar, VGCC (Kalciumkanalkomplex) antikroppar, Zic4-antikroppar

DYN_box_01