ANA screen på HEp-2 celler

Indikation

Vid misstanke om kollagenossjukdomar, systemisk lupus erytematosus, sklerodermi, mixed connective tissue disease, primärt Sjögrens syndrom, kronisk aktiv hepatit, hypergammaglobulinemisk purpura, juvenil reumatoid artrit, läkemedelsinducerad lupus.

Metod

Indirekt immunofluorescens med humana epitelceller (HEp-2 celler).

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet

Svar

Resultatet anges som negativ, 1+ (svagt positiv), 2+ (positiv), 3+ (starkt positiv) efter fluorescensintensitet och indelas i olika mönster.

Tolkning - Mönster

Homogen ANA
Homogen ANA kan ses vid ett flertal reumatiska systemsjukdomar och vid autoimmun leversjukdom. Svagt positiv reaktion utan att närmare specificitet kan påvisas förekommer hos ca 5% av normalpopulationen.

Vid homogen ANA kompletteras automatiskt med de specifika analyserna för anti-dsDNA, anti-histoner och anti-ENA (anti-Sm, anti-nRNP, anti-SSA, anti-SSB, anti-Scl-70, anti-Jo1 och anti Ro-52).

Kornig ANA
Kornig ANA kan ses vid ett flertal reumatiska systemsjukdomar och vid autoimmun leversjukdom. Svagt positiv reaktion utan att närmare specificitet kan påvisas förekommer hos ca 5% av normalpopulationen.

Vid kornig ANA kompletteras automatiskt med de specifika analyserna för anti-dsDNA, och anti-ENA (anti-Sm, anti-nRNP, anti SSA, anti SSB, anti-Scl-70, anti-Jo1 och anti Ro-52).

Nukleoli ANA
Nukleolär ANA är markör för systemisk skleros av diffus typ, men svagt positivt fynd kan även ses vid andra tillstånd.

Centromerer ANA
ANA med centromer-mönster är i första hand markör för systemisk skleros av begränsad typ, men kan även ses vid andra reumatiska systemsjukdomar och vid primär biliär cholangit (PBC).

Proliferating cell nuclear antigen (PCNA)
Anti-PCNA är en ovanlig typ av ANA men anses ha hög specificitet för SLE.

Nukleära prickar
Vid ANA med nuclear dots-mönster rekommenderas vidare analys av antikroppar som är associerade med primär biliär cholangit (PBC). Kolestatiska leverprover?

Kärnmembran
Vid ANA med kärnmembrans-mönster rekommenderas vidare analys av autoantikroppar som är associerade med primär biliär cholangit (PBC). Kolestatiska Leverprover?

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Antifosfolipidsyndrom (510), Autoimmun leversjukdom (515), Glomerulonefrit (500), Inflammatoriska Myopatier (Myositer) (551), Läkemedelsinducerad lupus (541), Plötslig hörselnedsättning (530), Sjögrens syndrom (522), Sklerodermi/systemisk skleros (523), SLE (511)

DYN_box_01