MuSK-antikroppar

Indikation

Misstanke om myastenia gravis.

Metod

Radioimmunoprecipitation med rekombinant antigen.

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt. Positivt resultat följs åt med koncentration (nmol/L).

Tolkning

Antikroppar mot MuSK ses hos ca 40% av de patienter med myastenia gravis som saknar AChR-antikroppar. MuSK är ett membranprotein i motoriska ändplattor och har betydelse för uppbyggnad och funktion av AChR.

Läs mer om provtagning

Referenser

Pirskanen-Matell R., G. Matell, B. Kalb, S. Bjelak. (2000). Myasthenia gravis ‚Äď en autoimmun neuromuskul√§r sjukdom. L√§kartidningen 45:4594-4598.

Rostedt Punga A. (2013). Nya forskningsrön ökar förståelsen av Myastenia Gravis. Neurologi i Sverige, nr 2-13: 16-21.

Matthews I. et. al. (2004). Muscle-specific receptor tyrosine kinase autoantibodies ‚Äď a new immunoprecipitation assay. Clinica Chimica Acta 348:95-99. PMID: 15369741

Hoch W. et. al. (2001). Auto-antibodies to the receptor tyrosine kinase MuSK in patients with myasthenia gravis without acethylcholine receptor antibodies. Nature Medicine. 7:365-368. PMID: 11231638.

Meriggioli MN. et. al. (2009). Autoimmune myasthenia gravis: emerging clinical and biological heterogeneity. Lancet neurology. 8:475-490. PMID: 19375665.

Skeie GO, et. al.: European Federation of Neurological Societies. (2010) Guidelines for treatment of autoimmune neuromuscular transmission disorders. Eur J Neurol. Jul;17(7):893-902. PMID: 20402760.

Paket och andra analyser

Se även paket Myastenia gravis (543). Se även analyser Acetylcholinreceptor-antikroppar, LRP4-antikroppar, Ryanodinreceptor-antikroppar, Titin-antikroppar, Tvärstrimmig muskulatur-antikroppar

DYN_box_02