Myelin oligodendrocyt glykoprotein/MOG-antikroppar

Indikation

Misstanke om Multipel Skleros (MS) och Neuromyelitis Optica (NMO).

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF) med celler transfekterade med MOG.

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt. Positivt resultat titreras (serum).

Tolkning

Myelin oligodendrocyt glykoprotein uttrycks på ytan av myelin. Förhöjd nivå av IgG-antikroppar mot MOG är ovanligt vid multipel skleros (MS) men kan påvisas i en del fall med anti-AQP4-negativ Neuromyelitis optica/Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMO/NMOSD).

Detektion av antikroppar mot MOG har högre sensitivitet i serum jämfört med CSF. Anti-MOG antikroppar har detekterats i CSF hos seropositiva patienter med höga antikroppstitrar, vilket föreslår en perifer produktion av anti-MOG IgG. Diagnos relevans av anti-MOG antikroppar i CSF är oklart.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Neuromyelitis optica spectrum disease, NMOSD (Dévics syndrom) (565). Se även analyser Aquaporin 1-antikroppar, Aquaporin 4-antikroppar - NMO

DYN_box_02