MPO-ANCA (capture teknik)

Indikation

Misstanke om systemisk vaskulit, särskilt med njurengagemang.

Metod

Capture ELISA med granulocyt myeloperoxidas (MPO) som antigen.

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet

Svar

Resultatet anges som internationella enheter (IU/ml).

Tolkning

Capture MPO-ANCA är en kompletterande metod vid analysen av MPO-ANCA, där en monoklonal antikropp används för att fånga MPO för att undvika att den binds direkt till plastytan och därigenom öka dess tillgänglighet. Den monoklonala antikroppen väljs så att den blockerar en epitop av anti-MPO-antikroppar, vilket ger C-ANCA som inte är relaterad till vaskulit. Detta gör analysen mer specifik för vaskulit. Capture metoden har en högre känslighet än direkt ELISA och därmed blir koncentrationerna mycket högre hos enskilda patienter.

Myeloperoxidas-ANCA (MPO-ANCA) är markör för de systemiska vaskulitsjukdomarna granulomatos med polyangiit (GPA) som tidigare benämndes mikroskopisk polyangit och eosinofil granulomatos med polyangit (EGPA) som tidigare benämndes Churg-Strauss syndrom. Antikroppsnivån kan sjunka vid remission och en stigande nivå kan förebåda recidiv. MPO-ANCA kan också förekomma vid SLE, infektioner och vara läkemedelsutlöst utan koppling till vaskulit.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket ANCA - Uppföljningsprov vid systemisk vaskulit (504, 505), ANCA utvidgad analys (503), ANCA vid misstanke om systemisk vaskulit/anti-GBM sjukdom (501), Glomerulonefrit (500). Se även analyser ANCA Panel, MPO-ANCA (direkt teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik)

DYN_box_02