ANCA Panel

Indikation

Misstanke om autoimmun hepatit, ulcerös kolit, reumatoid artrit, cystisk fibros eller för uppföljning av indirekt immunofluorescens positiva prover som är negativa för PR3- och MPO-ANCA.

Metod

ELISA med de upprenade proteinerna azurocidin, BPI (CAP57), cathepsin G, elastas, laktoferrin, och lysozym som antigen. Dessa proteiner finns framförallt i granula i myeloida celler som granulocyter och monocyter och deltar i kroppens inflammationsförsvar genom att döda bakterier
genom den enzymatiska funktionen och bildning av syreradikaler.

Svar

Resultatet anges som kvot mellan patientserum och normalserum.

Tolkning

Dessa antikroppar f√∂rekommer s√§llsynt vid systemisk vaskulit, men oftare vid ulcer√∂s kolit, Crohns sjukdom, prim√§r skleroserande kolangit, autoimmun hepatit, reumatoid artrit, Felty¬īs syndrom och cystisk fibros. Den patogena betydelsen √§r ok√§nd.

Antikropparna förekommer dock också vid systemisk lupus erytematosus och därför kan inte dessa antikroppar anses så diagnosiskt intressanta utom hos enskilda patienter. Hos ett fåtal patienter med systemisk vaskulit förekommer dessa antikroppar i varierande utsträckning, men de är inte diagnostiska utan PR3- och MPO-ANCA är vanligast och har stor diagnostisk betydelse. ANCA panel analysen är av betydelse vid uppföljning av prover positiva vid indirekt immunofluorescens analys, som samtidigt är negativa för PR3- och MPOANCA. Detta beror på att ett och samma mönster kan uppkomma av flera olika
antikroppar.

Exempelvis kan anti-MPO ibland ge ett C-ANCA m√∂nster. Anti-BPI kan ge b√•de C- och P-ANCA f√§rgning medan anti-PR3 oftast ger C-ANCA m√∂nster. Man m√•ste d√§rf√∂r alltid vid positivt IIF resultat verifiera detta med en specifik analys som ELISA, eftersom ett m√∂nster kan uppkomma av olika antikroppar, men endast PR3-ANCA och MPO-ANCA √§r av intresse vid diagnostiken av systemisk vaskulit. Patienter med RA har ANCA och speciellt de med Felty¬īs syndrom, men antigenerna √§r ok√§nda och IIF m√∂nstret kallas ofta GS-ANA pga den dominerande k√§rnf√§rgningen. Ungef√§r h√§lften av patienterna med ulcer√∂s kolit har P-ANCA med till st√∂rsta delen ok√§nda antigen. Dessa ANCA f√∂rekommer ocks√• vid Crohns sjukdom i l√§gre frekvens. Vid skleroserande kolangit har speciellt laktoferrin-ANCA rapporterats. P-ANCA f√∂rekommer ocks√• ofta vid autoimmun hepatit √§ven h√§r med ok√§nda antigener. BPI-ANCA √§r intressant vid cystiskfibros utredning d√• BPI-ANCA √§r mark√∂r f√∂r pseudomonas infektion och niv√•n p√• antikroppen korrelerar till lungfunktionen. ANCA med specificitet f√∂r MPO, elastas, laktoferrin etc. f√∂rekommer s√§llsynt i association med l√§kemedelsreaktioner mot t.ex. hydralazin och propylthiouracil. Anti-elastas har rapporterats i samband med kokainmissbruk.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket ANCA utvidgad analys (503). Se även analyser BPI-ANCA IgG och IgA

DYN_box_01