MPO-ANCA (direkt teknik)

Indikation

Misstanke om systemisk vaskulit, särskilt med njurengagemang.

Metod

Direkt ELISA med granulocyt myeloperoxidas (MPO) som antigen.

Ackrediterad analys - läs mer under Kvalitet

Svar

Resultatet anges som internationella enheter (IU/ml).

Tolkning

Myeloperoxidas-ANCA (MPO-ANCA) är markör för de systemiska vaskulitsjukdomarna granulomatos med polyangiit (GPA) som tidigare benämndes mikroskopisk polyangit och eosinofil granulomatos med polyangit (EGPA) som tidigare benämndes Churg-Strauss syndrom. Antikroppsnivån kan sjunka vid remission och en stigande nivå kan förebåda recidiv. MPO-ANCA kan också förekomma vid SLE, infektioner och vara läkemedelsutlöst utan koppling till vaskulit.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Akutanalys för screening av anti-GBM, PR3-ANCA och MPO-ANCA (006), ANCA - Uppföljningsprov vid systemisk vaskulit (504, 505), ANCA utvidgad analys (503), ANCA vid misstanke om systemisk vaskulit/anti-GBM sjukdom (501), Glomerulonefrit (500). Se även analyser ANCA Panel, MPO-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik)

DYN_box_02