PM/Scl (p100)-antikroppar

Indikation

Misstanke om polymyosit/sklerodermi overlap syndrom, sklerodermi, oklar myosit.

Metod

Fluorescensimmunanalys (FEIA)

Svar

Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt.

Tolkning

PM/Scl antigenet finns i exosomen, ett komplex bestående av 11-16 proteiner som finns i den granulära delen av nukleoli och i nukleoplasman. Proteinerna fungerar som exoribonukleas under RNA processningen.

Antikroppar mot PM-Scl-komplexet är associerade med polymyosit/systemisk skleros överlappningssyndrom. Antikropparna är vanligtvis associerade med positiv ANA med nukleolärt mönster. Anti-PM-Scl kan vara riktade mot olika subenheter i PM-Scl-komplexet, vanligen subenheterna 75 kD och 100 kD. Anti-PM-Scl är ofta associerade med Raynaud-fenomen, artrit, muskelpåverkan och påverkan på hud och lungor.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Sklerodermi/systemisk skleros (523), Utvidgad analys, sklerodermi (527)

DYN_box_01