PR3-ANCA (capture teknik)

Indikation

Misstanke om systemisk vaskulit och uppföljning av patienter med vaskulit.

Metod

Capture ELISA med granulocyt proteinas 3 (PR3) som antigen.

Ackediterad analys - läs mer under Kvalitet.

Svar

Resultatet anges som internationella enheter (IU/ml).

Tolkning

Capture ELISA är en kompletterande metod vid analys av PR3-ANCA, där en monoklonal antikropp används för att fånga proteinas 3 för att undvika att den binds direkt till plastytan och därigenom öka dess tillgänglighet. Fördelen är att proteinet bibehåller sin struktur och patientantikropparna lättare kan binda till antigenet. Capture metoden har en högre känslighet än direkt ELISA och därmed blir koncentrationerna mycket högre hos enskilda patienter.

Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) är en familj av autoantikroppar med specificitet för olika antigen i neutrofila granulocyters granule.

PR3-ANCA är en stark markör för vaskulitsjukdomen granulomatos med polyangit (GPA) som tidigare benämndes Wegeners granulomatos. I aktiv fas av sjukdomen är ca 90 % av patienterna positiva för PR3-ANCA. Studier har visat att antikroppsnivån minskar och ofta blir negativ när sjukdomen går i remission. En stigande nivå kan förebåda ett recidiv av sjukdomen.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket ANCA - Uppföljningsprov vid systemisk vaskulit (504, 505), ANCA utvidgad analys (503), ANCA vid misstanke om systemisk vaskulit/anti-GBM sjukdom (501), Glomerulonefrit (500), Plötslig hörselnedsättning (530)

DYN_box_03