Purkinjecells-antikroppar (PCA-2)

Indikation

Misstanke om paraneoplastiskt syndrom.

Metod

Indirekt immunofl ourescence.

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt med titer.

 

Tolkning

Antigenet Tr (Trotter antigen) fi nns i purkinjeceller, de flesta större neuroner och flera tumörtyper som bröst, ovarie, SCLC, thymom samt vid Hodgkins lymfom. Presenterar sig ofta som encephalomyelit eller cerebellär degeneration.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562)

DYN_box_01