Ri (Nova 1 / ANNA-2) -antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiska syndrom

Metod

Immunoblot samt indirekt immunofluorescens (IIF). För IIF används en kombination av fixerad vävnad från nerv, cerebellum, intestinal vävnad och pancreas med ursprung från apa.

Enligt riktlinjer ska anti-neuronala antikroppar detekteras med minst två oberoende metoder. På Wieslab används IIF och immunoblot. Enligt europeiska riktlinjer ska positivt resultat uppnås med båda metoderna för att vara tillförlitligt. Enligt leverantör är analysens sensitivitet 100% och specificitet 100%

IIF och immunoblot-analys f√∂r serum √§r ackrediterade - l√§s mer under Kvalitet

Svar

Serum: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med titer och blot intensitet.

Likvor: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt.

Tolkning

Antikroppar mot Ri kallas också Nova 1 eller ANNA-2 (anti-neuronspecifika cell nukleära antikroppar) och är ovanligare än antikroppar mot Hu, men kan ses vid paraneoplastisk sensorisk neuronopati, cerebellar ataxi och/eller paraneoplastisk encephalomyelit. Förekomst är starkt kopplat till småcellig lungcancer. Neurologiska symtom kan föregå cancerdiagnosen med upp till 5 år.

 
Läs mer om provtagning
 

Referenser:

PMID: 15342008; 15258215; 21747075; 22448032

 

Paket och andra analyser

Se även paket Lambert-Eatons myastena syndrom (LEMS) (563), Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser AMPA receptor 1 & 2 antikroppar, Amphiphysin-antikroppar, CASPR2-antikroppar, CV2/CRMP5-antikroppar, DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, GABA B receptor-antikroppar, GAD-antikroppar, Hu (HuD/ANNA-1) -antikroppar, LGI-1 antikroppar, Ma antikroppar, NMDA receptor-antikroppar, Purkinjecells-antikroppar (Tr, Trotter antigen), Recoverin-antikroppar, SOX1-antikroppar, Titin-antikroppar, VGKC (Kaliumkanal-komplex) antikroppar, Yo-antikroppar, Zic4-antikroppar

DYN_box_03