Streptolysin O-antikroppar

Indikation

Misstanke om glomerulonefrit.

Metod

Agglutinationsteknik

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt med värde (IU/ml).

Tolkning

Påvisande av antikroppar mot streptokocker kan ge retrospektiv diagnos av infektion orsakad av beta-hemolytiska streptokocker grupp A, då komplikationer misstänks, såsom reumatisk feber, akut post-streptokock glomerulonefrit eller erythema nodosum. Antikroppsnivåerna börjar stiga ungefär en vecka efter infektion med beta-hemolytiska streptokocker grupp A och når sitt högsta värde efter 3-5 veckor. Två prov med minst 4 veckors intervall rekommenderas för fastställande av serokonversion.
Positiv anti-streptolysin O ses hos 80% av patienter med reumatisk feber eller akutm post-streptokockglomerulonefrit (APGN).

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Glomerulonefrit (500). Se även analyser ANA screen på HEp-2 celler, dsDNA antikroppar, Fosfolipas A2-receptor (PLA2R) antikroppar, GBM antikroppar (Goodpasture antigenet), MPO-ANCA (capture teknik), MPO-ANCA (direkt teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik), Thrombospondin Type 1 Domain Containing 7A (THSD7A) antikroppar

DYN_box_02