√Ė-cells-antikroppar

Indikation

Misstanke om utveckling av typ 1 diabetes (T1D, tidigare känd som insulinberoende diabetes mellitus IDDM) och tidig diagnostik av T1D hos såväl yngre som äldre patienter.

Metod

Indirekt immunofluorescens.

Svar

Resultatet anges som negativt, svagt, medel eller starkt positivt efter fluorescensensstyrka.

Tolkning

Vid tidpunkt för diagnos av insulinberoende diabetes mellitus (IDDM) kan antikroppar mot Langerhanska ö-celler påvisas hos 70-90% av patienterna. Antikropparna kan förekomma flera år före klinisk diabetes och är en stark prediktor för framtida utveckling av sjukdomen.

√Ė-cellsantikroppar utg√∂r en heterogen grupp av antikroppar som kan vara riktade mot glutaminsyradekarboxylas (GAD65), tyrosinfosfatas relaterat √∂-cellsantigen 2 (IA-2), zinktransport proteinet ZnT8 eller andra hittills ok√§nda antigen.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Diabetes (531). Se även analyser GAD-antikroppar, IA-2-antikroppar, Insulin-antikroppar

DYN_box_01