Binjurebark-antikroppar

Indikation

Misstanke om primär Addisons sjukdom (idiopatisk binjurebarksinsufficens).

Metod

Indirekt immunofluorescens med snitt av binjurebark från apor. Antikropparna är riktade mot mikrosomala antigener i binjurebarksceller.

Svar

Resultatet anges som negativt eller svagt, medel och starkt positiv efter värdering av fluorescensens styrka.

Tolkning

Antikroppar mot binjurebark p√•visas hos ca. 70% av patienter med prim√§r binjurebarksinsufficiens som √§r vanligare hos kvinnor och ofta associerat med andra autoimmuna sjukdomar t.e.x. Hashimoto¬īs thyreoidit, juvenil diabetes mellitus eller pernici√∂s anemi. I f√∂rsta hand rekommenderas analys av antikroppar mot 21-hydroxylas som √§r en k√§nsligare och mer specifik mark√∂r f√∂r denna sjukdom.

Läs mer om provtagning

DYN_box_04