Fosfolipas A2-receptor (PLA2R) antikroppar

Indikation

Misstanke om primär membranös nefropati (PMN) tidigare kallad idiopatisk membranös nefropati (IMN).

Metod

Indirekt immunofluorescens (IIF) med PLA2R transfekterade celler vid screening.

ELISA för kvantifiering vid positiv IIF screening och vid uppföljning av behandlingseffekt.

Svar

Indirekt immunofluorescens (IIF): Resultatet anges som negativt eller positivt. Positivt resultat följs upp med ELISA för kvantifiering.

ELISA: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med värde.

Tolkning

Antikroppar mot PLA2R är en stark markör för primär membranös nefropati (PMN) och leder till komplementaktiverande immunkomplex som deponeras på basalmembran i glomeruli med vävnadsskada och proteinuri som följd. Antikroppar mot PLA2R förekommer i serum hos 75% av patienter med primär membranös nefropati. Koncentrationen av antikropparna är kopplad till sjukdomsaktivitet. Koncentration bestämning (RU/ml) med ELISA kan användas för uppföljning av behandlingseffekt.

Vid negativt resultat rekommenderas komplettering med analys av antikroppar mot Thrombospondin Type-1 Domain Containing 7A (anti-THSD7A) som förekommer i ca 10% av anti-PLA2R-negativ PMN. Samtidig förekomst av anti-PLA2R och anti-THSD7A är mycket ovanligt.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Glomerulonefrit (500), Primär Membranös Nefropati (PMN) (584). Se även analyser ANA screen på HEp-2 celler, dsDNA antikroppar, GBM antikroppar (Goodpasture antigenet), MPO-ANCA (capture teknik), MPO-ANCA (direkt teknik), PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik), Streptolysin O-antikroppar

DYN_box_02