C1q-antikroppar

Indikation

Misstanke om hypokomplementemisk urtikariavaskulitsyndrom (HUVS) eller SLE med njurengagemang.

Metod

ELISA ‚Äď samt vid fynd av C1q-antikroppar √§ven komplettering med Western blot ‚Äď se nedan!

Svar

Anges i enheter (E)/L. Vid fynd av C1q-antikroppar vid primär utredning och ibland vid uppföljning utförs en kompletterande analys med Western blot, som kan bidra till att skilja mellan SLE och HUVS. Vid SLE kan C1q-antikroppar vanligen inte påvisas med Western blot (C1q-antikroppar av SLE-typ). C1q-antikropparna vid HUVS uppvisar i regel ett karakteristiskt mönster vid Western blot analys (C1q-antikroppar av HUVS-typ).

Tolkning

C1q-antikropparna har fr a studerats vid systemisk lupus erythematosus (SLE) och vid det s k hypokomplementemiska urtikariavaskulitsyndromet (HUVS), en delvis SLE-liknande sjukdom. Vid SLE är förekomst av C1q-antikroppar förenad med svår sjukdom och fr a med njurengagemang. De högsta halterna påträffas i samband med sjukdomsskov, då halten av C1q samtidigt är låg. Antikropparna minskar vanligen snabbt i koncentration som svar på behandling. Nära 100% av alla SLE-patienter med njurengagemang har C1q-antikroppar. Frekvensen är ca 50% vid svår SLE utan njurengagemang. C1q-antikroppar är ett ovanligt fynd vid lindrig SLE. Vid HUVS finner man C1q-antikroppar hos nära 100% av patienterna. Förloppet utmärks nästan alltid av att C1q-antikroppar och låg C1q-halt kvarstår under lång tid. C1q-antikroppar har också rapporterats vid bl a membranproliferativ glomerulonefrit och reumatoid artrit med vaskulit, tillstånd med normal C1q-halt. Vid SLE uppträder C1q-antikroppar oftast i kombination med antikroppar mot nativt DNA.

F√∂r ytterligare komplement information se: http://www.eurodiagnostica.com/complement/home

Läs mer om provtagning

DYN_box_03