C1q

Indikation

Vid komplentutredning

Svar

Svaret anges som normalt, förhöjt eller sänkt.

Referensintervall 78-131% av normalsera

Tolkning

F√∂r ytterligare komplement information se: http://www.eurodiagnostica.com/complement/home

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Hereditärt angioödem (HAE) (571), Komplementbrist (572). Se även analyser Komplementanalys

DYN_box_04