C1-inhibitor

Indikation

Vid komplementutredning

Svar

Svaret anges som normalt, förhöjt eller sänkt.

Referensintervall för vuxna är 72-153% av normalserum.
 

Tolkning

Resultat under nedre referensområdesgränsen tyder på hereditärt angioneurotiskt ödem typ 1 (HAE, typ 1) och bör i första hand föranleda nytt prov för verifiering av resultatet samt därefter vidare utredning för slutgiltigt fastställande av diagnosen (inkluderande bl a kompletterande analyser av andra komplementfaktorer).

F√∂r ytterligare komplement information se: http://www.eurodiagnostica.com/complement/home

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Hereditärt angioödem (HAE) (571)

DYN_box_04