Komplementfunktion

Ingående analyser

Komplementfunktion (klassiska och alternativa vägen samt lektinvägen (MBL).

Indikation

Misstanke om medfödd eller förvärvad komplementbrist samt komplementaktivering. Vidare utredning och uppföljning av SLE och glomerulonefrit.

Metod

Komplementfunktion (klassiska och alternativa v√§gen samt lektinv√§gen (MBL) analyseras med ELISA. 

Analyser för klassiska och alternativa vägen är ackrediterader analyser - läs mer under Kvalitet.

Svar

Komplementfunktion anges i procent av normalsera.

Tolkning

Komplementsystemet är en del av immunförsvaret. Det förstärker antikropparnas funktion och bidrar till bakterieavdödning. Tre aktiveringsvägar är kända för komplementsystemet: den klassiska, den alternativa och Lektin-vägen, som kan aktiveras av MBL(mannanbindande lectin). Den klassiska vägen aktiveras av immunkomplex, vilket är fallet vid SLE. C1q binder då in C1r och C1s, vilket sätter igång en kaskad där C2 och C4 bildar ett komplex som klyver C3. Den alternativa vägen aktiveras genom komplexbildning mellan C3 och faktor B genom en reaktion som företrädesvis sker på ytan av bakterier. MBL-vägen aktiveras genom reaktion mellan MBL och vissa sockerarter, vilka endast finns hos vissa bakterier. När man mäter komplementaktivering in vitro får man ett mått på patientserats förmåga att aktivera komplementsystemet genom den aktuella vägen.

Aktiveringsgraden blir ett mått på serumkoncentrationen av de komponenter som ingår i aktiveringsvägen. Har patienten total brist på en komponent blir aktiveringen i den vägen noll. Hos en patient med aktiv SLE sjukdom sker ofta en aktivering av den klassiska vägen. Detta leder till förbrukning av de ingående komponenterna (C1q, C1s, C1r, C2, C4, C3 och C5-9). Serum från denna patient har sannolikt en nedsatt förmåga till aktivering av den klassiska vägen in vitro. Eftersom en del komponenter som är gemensamma för de övriga vägarna kan förmågan till aktivering av dessa vara nedsatt sekundärt på grund av förbrukningen av den klassiska vägens komponenter.

F√∂r ytterligare information se: http://www.eurodiagnostica.com/complement/home

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Hereditärt angioödem (HAE) (571), Komplementbrist (572). Se även analyser Komplementanalys

DYN_box_03