alfa-Enolase-antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastisk retinopati (carcinoma associated retinopathy CAR).

Metod

Immunoblot

Svar

Resultatet anges som negativt eller positivt.

Tolkning

Alfa-enolase-antikroppar förekommer i princip uteslutande vid paraneoplastisk retinopati (carcinoma associated retinopathy CAR). Associerad neoplasm är melanom. Dessa autoantikroppar anses ge ökat intracellulärt kalcium pga autoantikropps inducerad apoptos, vilket kan leda till degenerering av fotoreceptorer i retina. Autoantikroppar tros inhibera den katalytiska funktionen hos alfa-enolase vilket orsakar minskning av ATP och därmed en ökning av intracellulärt ATP vilket i sin tur orsakar förändringar i glykolysen hos retinala neuron och destruktion av dessa.

Läs mer om provtagning

Referens:

PMID: 17235687.

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastisk retinopati (MAR, CAR) (569). Se även analyser Recoverin-antikroppar

DYN_box_02