Ganglionära AChR-antikroppar

Indikation

Misstanke om autoimmuna autonomiska neuropatier.

Metod

Radioimmunoprecipitation (RIA).

Svar

Resultatet anges som antikropps enhet.

Tolkning

Antikroppar mot ganglionär acetylcholinreceptor (ganglionär AChR) kan detekteras hos ca 50% av patienter med autoimmun autonomic gangliopati (AAG). Det är alfa-3-subenheten som har visat sig vara den viktigaste antigen delen av ganglionär acethylcholin receptor. Symptomen benämns ibland som akut autonomisk neuropati eller akut cholinergic neuropati och idiopatisk och paraneoplastisk autonomic neuropati. Antikropps titrarna korrelerar till graden av symptom och en minskning av antikroppsnivåerna vid behandling förbättrar den autonoma symptomen.

Generellt sett är behandling med immunoterapi oftare effektfull vid auto-antikroppar riktade mot extracellulära antigen än vid auto-antikroppar mot intracellulära antigen.

Läs mer om provtagning

Referens

Vernino S, Low PA, Fealey RD, Stewart JD, Farrugia G, Lennon VA. Autoantibodies to ganglionic acetylcholine receptors in autoimmune autonomic neuropathies. N Engl J Med. 2000 Sep 21;343(12):847-55.PMID: 10995864

Koike H, Watanabe H, Sobue G. The spectrum of immune-mediated autonomic neuropathies: insights from the clinicopathological features. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Jan;84(1):98-106. PMID: 22906617

 

DYN_box_01