Recoverin-antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastisk retinopati (carcinoma associated retinopathy CAR).

Metod

Immunoblot. Serum analys √§r ackrediterade - l√§s mer under Kvalitet

Svar

Serum: Resultatet anges som negativt eller positivt med värde (blot intensitet).

Likvor: Resultatet anges som negativt eller positivt.

Tolkning

Recoverinantikroppar förekommer nästan uteslutande vid paraneoplastisk retinopati associerad med småcellig lungcancer.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Paraneoplastisk retinopati (MAR, CAR) (569), Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och autoimmun encefalit (553, 554, 556, 557, 560, 562). Se även analyser AMPA receptor 1 & 2 antikroppar, Amphiphysin-antikroppar, CASPR2-antikroppar, CV2/CRMP5-antikroppar, DPPX (dipeptidylaminopeptidas liknande protein 6) antikroppar, GABA B receptor-antikroppar, GAD-antikroppar, Hu (HuD/ANNA-1) -antikroppar, LGI-1 antikroppar, Ma (Ma-2/Ta) -antikroppar, NMDA receptor-antikroppar, Purkinjecells-antikroppar (Tr, Trotter antigen), Ri (Nova 1 / ANNA-2) -antikroppar, SOX1-antikroppar, Titin-antikroppar, VGKC (Kaliumkanal-komplex) antikroppar, Yo-antikroppar, Zic4-antikroppar

DYN_box_02