Beta-Amyloid 42

Indikation

Alzheimers sjukdom, minnesutredning.

Referensintervall

Referensintervall i likvor: normalnivå >620 ng/L för individer >50 år

Tolkning

Beta-amyloid är huvudkomponenten i plack och bildas från amyloidprecursorprotein (APP). Nivån av Beta-amyloid avspeglar metabolismen av beta-amyloid och bildningen av plack. Låga nivåer ses vid Alzheimers och Lewy body demens.
Alzheimers: Måttligt till kraftigt sänkt (Sensitivitet >85%) Creutzfeldt-Jakobs: Normalt-lätt sänkt Frontotemporal demens: Normalt-lätt sänkt Lewy body demens: Lätt-måttligt sänkt Vaskulär demens: Normalt lätt sänkt ALS:Normal

Normalt åldrande, MCI (Mild cognitive impairment) utan progress till Alzheimers, depression, Parkinson, Icke akut cerebrovaskulär sjukdom visar normala nivåer av Beta-amyloid.

För uppdaterade riktlinjer och rekommendationer, se Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se
 
Läs mer om provtagning
 

Paket och andra analyser

. Se även analyser Fosfo-Tau, Tau

DYN_box_02