HSP-70-antikroppar

Indikation

Misstanke om hörselnedsättning med autoimmun orsak.

Metod

Immunoblot.

Svar

Resultatet anges som positivt eller negativt.

Tolkning

Antikroppar mot HSP-70 har rapporterats förekomma hos upp till 40% av patienter med idiopatisk hörselnedsättning, men i övrigt är det kliniska värdet tveksamt.

Läs mer om provtagning

Paket och andra analyser

Se även paket Plötslig hörselnedsättning (530). Se även analyser ANA screen på HEp-2 celler, IIF-ANCA, Kardiolipin IgG och IgM antikroppar

DYN_box_01