Trib2-antikroppar

Indikation

Vid misstanke om narkolepsi.

Metod

Radioimmunopreciptation

Svar

Svaret anges som negativt eller positivt där positivt svar åtföljs med kvot.

Tolkning

Antikroppar mot Trib-2 har detekterats hos upp till 12,5-26,1% av patienter med narkolepsi med kataplexi. Proteinet Trib-2 utrycks bland annat av hypekretin-1 sekreterande celler. Det finns en hypotes om att narkolepsi induceras p√• grund av en autoimmun reaktion som f√∂rst√∂r de hypokretin-1-producerande cellerna. En av studierna har funnit autoantikropparna i en h√∂gre grad hos patienter med en n√§rliggande start av narkolepsi och kataplexi symptomen och en annan studie har fr√§mst funnit autoantikropparna hos unga patienter. Trib-2 autoantikroppar √§ven detekterats vid autoimmune uveit men relevansen √§r ok√§nd. √Ėver 90% av individerna med narkolepsi med kataplexi b√§r p√• den genetiska mark√∂ren HLA-DQB1*0602. Hypokretin-1 niv√•er √§r vanligen kraftigt s√§nkta hos individer med narkolepsi.

Läs mer om provtagning

Referenser

Cvetkovic-Lopes V, Bayer L, Dorsaz S, Maret S, Pradervand S, Dauvilliers Y, Lecendreux M, Lammers GJ, Donjacour CE, Du Pasquier RA, Pfister C, Petit B, Hor H, M√ľhlethaler M, Tafti M. Elevated Tribbles homolog 2-specific antibody levels in narcolepsy patients. J Clin Invest. 2010 Mar;120(3):713-9. PMID: 20160349

Kawashima M, Lin L, Tanaka S, Jennum P, Knudsen S, Nevsimalova S, Plazzi G, Mignot E. Anti-Tribbles homolog 2 (TRIB2) autoantibodies in narcolepsy are associated with recent onset of cataplexy. Sleep. 2010 Jul;33(7):869-74. PMID: 20614846

Toyoda H, Tanaka S, Miyagawa T, Honda Y, Tokunaga K, Honda M. Anti-Tribbles homolog 2 autoantibodies in Japanese patients with narcolepsy. Sleep. 2010 Jul;33(7):875-8. PMID: 20614847

Lind A, Ramelius A, Olsson T, Arnheim-Dahlstr√∂m L, Lamb F, Khademi M, Ambati A, Maeurer M, Nilsson AL, Bomfim IL, Fink K, Lernmark √Ö. A/H1N1 antibodies and TRIB2 autoantibodies in narcolepsy patients diagnosed in conjunction with the Pandemrix vaccination campaign in Sweden 2009-2010. J Autoimmun. 2014 May;50:99-106.  PMID: 24485154

Zhang Y, Davis JL, Li W. Identification of tribbles homolog 2 as an autoantigen in autoimmune uveitis by phage display. Mol Immunol. 2005 Jul;42(11):1275-81. PMID: 15950723

DYN_box_01