IgG-subklassbestämning av anti-GBM

Indikation

Uppföljningsprov vid Goodpasture syndrom och Wegeners granulomatos samt andra renopulmonella syndrom. Kan indikera patienter som bör följas extra noga samt förutsäga återfall.

Metod

ELISA med specifika GP antigen och subklass specifika monoklonala antikroppar.

Svar

Resultatet anges som arbiträra enheter (enheter/ml).

Tolkning

De vanligaste subklasserna vid dessa sjukdomar är IgG1 och IgG4. IgG2 och IgG3 förekommer i låga mängder. En ovanlig subklassfördelning kan indikera ett annorlunda kliniskt förlopp. Förändring av subklassfördelningen kan användas till att studera återfall i sjukdomen.

Läs mer om provtagning

DYN_box_03